1.) Zistite typ Vašej osobnosti
2.) Nájdite ideálne povolanie
3.) Urobte správne rozhodnutie

Test osobnosti - výber správneho povolania

Chcete zistiť, ktoré povolanie je pre Vás to pravé? Pre akú profesiu máte najlepšie predpoklady a v akej práci sa skutočne seberealizujete? V tom prípade, použite tento profesionálny test osobnosti, ktorý Vám prezradí, pre aké zamestnania sa skutočne hodíte. Navyše test pomocou špeciálne psychologické metódy RIASEC určí aj typ vašej osobnosti.


Psychotest

Začať test

Druhy temperamentu

Pretože každý človek má inú povahu, iné názory, iné potreby a iné myšlienky, existujú 4 rôzne druhy temperamentu, podľa ktorých môžeme všetky tieto ľudí nejakým spôsobom roztriediť. Dozvieme sa tak napríklad to, čo je pre daného človeka typické, čím by sme ho mohli potešiť alebo čo mu naopak vadí.


Foto

To, že sa od seba ľudia líšia nielen svojím vzhľadom, ale aj povahou, bolo vypozorované už v starovekom Grécku. Už vtedy sa ale tiež domnievali, že u ľudí možno tiež nájsť akési spoločné znaky, ktoré sa prejavujú podobným správaním a že by sa teda tieto znaky zrejme malo nejakým spôsobom začať triediť. Práve preto vzniklo dodnes známe rozdelenie temperamentu do štyroch rôznych typov - sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik .

O temperamentu sa v dávnych dobách rozmýšľalo inak ako v dnešnej dobe. Napríklad Hippokrates dával prejavy jednotlivých temperamentov za príčinu akýmsi telesným šťavám. A akú povahu človek má, že sa teda pozná podľa toho, ktorá z týchto telesných štiav prevažuje v jeho tele. Od týchto štiav sa potom odvodzujú aj samotné názvy temperamentov: sangvinik - Krv, cholerik - žlč, melancholik - čierna žlč a flegmatik - hlien .

Toto je však samozrejme len jeden z niekoľkých spôsobov ako sa dá ľudský temperament rozdeliť. Ďalším je napríklad Jungovej delenie jedinca podľa jeho prístupu k okolitému svetu, z čoho vyplýva, že môže byť buď introvert alebo extrovert.

Sangvinik

Sangvinik predstavuje akúsi podobu normálneho alebo dokonca priemerného človeka . Jedná sa o vyrovnaného jedinca , ktorého emócie sú pomerne stabilný, a tak sa smeje len, keď mu niečo naozaj pripadá smiešny a ak je podráždený, rieši situáciu vždy s rozvahou. Dá sa teda povedať, že sangvinik je osoba s vyrovnaným pohľadom na svet.

Cholerik

Medzi cholerikov sa radí najmä jedinci, ktorí sa prejavujú svoju nadmerne výbušnou povahou . Títo ľudia majú častý sklon k agresii a často sa dokonca radí k nebezpečným ľuďom, pretože ich správanie je často impulzívny a úplne neovplyvniteľné. Cholerika by ste nikdy nemali podceňovať, jeho reakcia totiž vo väčšine prípadov nemajú hranice.

Melancholik

Za melancholikov sú označované osoby, ktorých myšlienky sú skôr pesimistické. Takí ľudia sú veľmi citliví a žijú v stálej neistote a strachu z budúcnosti. Majú obvykle negatívny postoj k reálnemu svetu a často si život až zbytočne komplikujú. Melancholici nenadväzujú vzťahy s okolím zrovna jednoducho, takže ak už niekomu dovolí, aby vstúpil do ich života, úplne sa mu oddajú a sú schopní pre dotknutú osobu urobiť takmer čokoľvek.

Flegmatik

Posledným typom temperamentu je flegmatik. Ten označuje druh človeka, ktorého len tak niečo nerozhádže a všetko je mu tak nejako ľahostajné. Pre tohto človeka neexistujú žiadne veľké ciele a ambície. Svoje city má flegmatik vždy úplne pod kontrolou a jeho dôveru si získajú len máloktoré osoby. Flegmatik je napospol veľmi spokojná osoba, pretože všedný problémy ho nijako nerozhádže .