1.) Zistite typ Vašej osobnosti
2.) Nájdite ideálne povolanie
3.) Urobte správne rozhodnutie

Test osobnosti - výber správneho povolania

Chcete zistiť, ktoré povolanie je pre Vás to pravé? Pre akú profesiu máte najlepšie predpoklady a v akej práci sa skutočne seberealizujete? V tom prípade, použite tento profesionálny test osobnosti, ktorý Vám prezradí, pre aké zamestnania sa skutočne hodíte. Navyše test pomocou špeciálne psychologické metódy RIASEC určí aj typ vašej osobnosti.


Psychotest

Začať test

Čo je to RIASEC?

Urobiť rozhodnutie, čomu sa chceme v budúcnosti venovať alebo posúdenie či je, naše súčasné zamestnanie pre nás naozaj tým pravým nie je vždy úplne jednoduché. Práve z tohto dôvodu existuje metóda RIASEC, ktorá sa pokúša práve na tieto Vaše otázky odpovedať.


Foto

RIASEC je špeciálna psychologická metóda, ktorá sa využíva najmä pre testy osobnosti a testy ovplyvňujúce voľbu povolania . Podľa tejto metódy je každý človek úplne jedinečný . Jeden sa zaujíma o matematiku, druhého baví umenie, ďalšie rozumie skôr praktickým veciam a iný má zase skvelú schopnosť presviedčať ostatné. všetky tieto a ešte ďalšie vlastnosti možno použiť pre presný popis niečí osobnosti a voľbu vhodného zamestnania v budúcnosti.

Jednými zo základných a súčasne najdôležitejších otázok pri voľbe budúceho povolania by mali bezpochyby byť, či nás daná práca bude naozaj baviť a či ju zvládneme a budeme jej rozumieť.

Psychologická teórie RIASEC predpokladá, že každý človek v sebe má predpoklady, ktoré sa dajú jednoducho rozdeliť do šiestich skupín. Z týchto skupín sa potom zostaví tzv kód osobnosti - tri počiatočné písmená Vašich najsilnejších predpokladov. napríklad u človeka, ktorý by bol vedecky zameraný a zároveň mal spoločenské a konvenčné predpoklady, by mal tento kód podobu ICS. Akú podobu bude mať Váš kód?