1.) Zistite typ Vašej osobnosti
2.) Nájdite ideálne povolanie
3.) Urobte správne rozhodnutie

Test osobnosti - výber správneho povolania

Chcete zistiť, ktoré povolanie je pre Vás to pravé? Pre akú profesiu máte najlepšie predpoklady a v akej práci sa skutočne seberealizujete? V tom prípade, použite tento profesionálny test osobnosti, ktorý Vám prezradí, pre aké zamestnania sa skutočne hodíte. Navyše test pomocou špeciálne psychologické metódy RIASEC určí aj typ vašej osobnosti.


Psychotest

Začať test

Ako vnímajú psychológiu práce zamestnávatelia?

Psychológia práce je veľmi dôležitá veda, ktorá sa zaoberá nielen samotnú psychológiou pracovníkov, ale napríklad aj ich pracovnými podmienkami alebo vzťahy s okolím. Hlavným cieľom zamestnávateľov, by vždy malo byť docieliť predovšetkým čo najlepších pracovných podmienok pre ich zamestnancov. Bohužiaľ, nie vždy tomu tak je.


Foto

Asi už viete, že pri výbere budúcej práce je dôležité, aby Vás zvolená práce bavila a aby ste sa v nej mohli sebarealizovať. A práve voľbou práce spolu s jej dôsledkami, vzťahy a pod sa zaoberá psychológia práce. Okrem rád žiakom a študentom na akú školu sa vydať, radí aj novým zamestnancom. Zaoberá sa ich hodnotením, motiváciou alebo splnenými požiadavky pre vybranú profesiu.

Aby ste si boli istí, či sa na danú profesiu hodíte, je najlepšie použiť špeciálne psychometrické testy, ktoré zhodnotí nielen Vašu osobnosť, ale aj predpoklady k práci a mieru adaptácie v nej. Aj sami zamestnávatelia dávajú výberu pracovníkov s väčším záujmom o túto prácu prednosť, predsa len vedia, že aj na zamestnancoch závisí, ako moc firma bude alebo nebude prosperovať. Psychotesty zamerané na zamestnanie sa od testov osobností alebo napríklad testov pre výpočet IQ líši tým, že v nich nezáleží na vzdelaní, ale na schopnosti logického myslenia. Nepovedia vám, že sa priamo hodíte iba pre jedno povolanie, to totiž ovplyvňuje aj prijímací pohovor, motivačný list, jazykové zručnosti a iné. Vo väčšine prípadov však pri pracovných pohovoroch hrá najväčšiu rolu prvý dojem a charizma, ktorým vyžarujete.

Tieto testy používajú aj personálne oddelenie väčších firiem, kde formou testu či dotazníka napríklad skúmajú, či sa daná osoba hodí pre vedúcu pozíciu. Preto teda neznamená, aké vysoké vzdelanie máte, ale ak viete niesť zodpovednosť, byť vedúcou tímu alebo máte schopnosť analytického myslenia, môžete dostať prácu top manažéra skôr, ako pracovník, ktorý tento odbor študoval a má skvelé pracovné výsledky.