1.) Zistite typ Vašej osobnosti
2.) Nájdite ideálne povolanie
3.) Urobte správne rozhodnutie

Test osobnosti - výber správneho povolania

Chcete zistiť, ktoré povolanie je pre Vás to pravé? Pre akú profesiu máte najlepšie predpoklady a v akej práci sa skutočne seberealizujete? V tom prípade, použite tento profesionálny test osobnosti, ktorý Vám prezradí, pre aké zamestnania sa skutočne hodíte. Navyše test pomocou špeciálne psychologické metódy RIASEC určí aj typ vašej osobnosti.


Psychotest

Začať test

Aké profesie sú platené najlepšie?

Potrebujete svojou prácou uživiť nielen seba, ale aj svoju početnú rodinu? Chcete sa mať dobre a na stará leta byť ako sa patrí zaopatrenie? V tom prípade zrejme potrebujete dobre platenú prácu. Ktoré práce sú však platené najlepšie a aké predpoklady musíte splniť, aby ste takú prácu získali tiež?


Foto

U oceňovanie práce samozrejme platí fakt, že čím vyššie vzdelanie máme, tým vyšší plat aj dostaneme. Väčšina zamestnávateľov sa totiž pri výbere uchádzačov o prácu rozhodne práve pre tých, ktorí majú vyštudovanú vysokú školu. Úspešné zakončenie vysokej školy je totiž pre zamestnávateľa znamením, že uchádzač má o prácu záujem a bude sa v tomto odbore chcieť aj naďalej zdokonaľovať. Zárobok zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním je priemerne o 68% vyššie ako plat stredoškolákov s maturitou. Najnižšia je potom samozrejme plat pracovníkov, ktorí majú iba základné vzdelanie alebo výučný list, ten je o 31% nižší ako plat stredoškolákov s maturitnom vysvedčením.

Samozrejme existuje aj možnosť, študovať vysokú školu počas zamestnania. Takto vyštudovaní pracovníci väčšinou tvrdia, že prax vo firme im dala možno oveľa viac, než roky denného štúdia na univerzite. Záleží však na náročnosti a odbore daného štúdia.

Najnižšími platy sú nepochybne odmeňované pracovné výkony zamestnancov, ktorí nemajú žiadnu alebo len minimálnu kvalifikáciu. Patrí medzi ne napríklad vrátnik, upratovačka alebo pokladničný. U týchto povolaní sa plat pohybuje okolo 10 000 korún za mesiac. Naopak najvyššiu platy potom dostávajú predovšetkým špecializovaní pracovníci, ktorými sú napríklad počítačoví odborníci, právnici, lekári alebo zamestnanci bánk a samozrejme zamestnanci vrcholného manažmentu, ktorými sú riaditelia a manažéri. Nevýhodou týchto miest je, že sa k nim musíte zvyčajne veľmi tvrdo prepracovať zo zle platených začiatkov.

Ďalšími faktormi pre vyšší plat sú potom tiež lokalita a pohlavia. Iné platy totiž dostanete v Prahe a iné na Morave a stále aj platí skutočnosť, že ženy väčšinou zarábajú o 20% menej ako muži.