Test osobnosti a voľby povolania- Krok 1/9


Pred vami sa práve nachádza zoznam aktivít najrôznejších žánrov a prostredia. Zaškrtnite Áno u tých aktivít, ktoré by Vás bavili a Nie, u aktivít, ktoré by Vás nebavili alebo Vám jednoducho nevyhovujú.

Baví / bavilo by vás?

Obsluhovať ťažkú ​​techniku ​​a zariadenia


Práca s autami


Navštevovať kurz s modelářstvím


Vykonávať mechanické opravy


Oprava plotu


Vykonávať opravy elektroniky


Používať nástroje pre obrábanie kovov


Organizovať lov alebo rybárčenie


Starať o záhon zeleniny


Navštevovať mechanický kurz


Zostaviť hi-fi sústavu


Baví / bavilo by vás?

Aplikácia matematiky na bežné problémy


Študovať vedu


Navštevovať hodiny fyziky


Pracovať pre laboratórium zaoberajúce sa výskumom


Štúdium štatistiky


Analyzovať informácie a získavať tak nový pohľad na vec


Riešenie technických problémov


Čítanie vedeckých časopisov a kníh


Zaujímať sa o chemickú štruktúru kvapalín


Pokúšať sa nájsť riešenie na zložité problémy


Navštíviť múzeum vedy